I’m abundance because I’ve everything I need right here and right now

I'm abundance because I've everything I need right here and right now